Internet v Sloveniji

Zgodovina

Za začetek uporabe interneta v Sloveniji štejemo prvo povezavo s protokolom IP, ki je bila oktobra 1991 vzpostavljena med Inštitutom “Jožef Stefan” in nizozemskim inštitutom za jedrsko fiziko (NIKHEF). V laboratoriju za odprte sisteme in mreže na IJS je bil takrat postavljen primarni domenski strežnik za domeno .yu. Vrhnja domena .si je bila registrirana leta 1992 po osamosvojitvi Slovenije, kljub temu pa se je uporaba .yu nadaljevala še precej časa in šele konec devetdesetih let so register prenesli na Univerzo v Beogradu. Pri Arnesu se je še nekaj let nadaljevala tudi uporaba starejših povezovalnih protokolov X.400 in X.25 zaradi preference evropskih raziskovalnih inštitucij po uporabi standardov ISO/OSI. V prvi telefonski anketi gospodinjstev leta 1996 se je 6,5% odstotka vprašanih izreklo za uporabnike interneta, vendar je bil zaradi težav z metodologijo dejanski delež uporabnikov verjetno nižji.

Zunanje povezave

*http://www.ris.org/ RIS – Raba Interneta v Sloveniji]; neprofiten projekt spremljanja rabe
*http://www.sispa.org/ SISPA] (Sekcija ponudnikov Internet storitev Slovenije)
VIR: www.zbirka.si/

Priporočamo še ogled:

Osebni zapiski – Prihod Interneta v Slovenijo: LINK
Kratka zgodovina Interneta: LINK

6 junija, 2011 by | Posted in |

Comments are closed.