Z novim projektom o kibernetski varnosti v leto 2023

Pod okriljem Združenja ISOC.SI se je decembra 2022 pričel projekt »Izobrazimo mlade za varno rabo interneta«.


Izredni pouk s temami s področja kibernetske varnosti je bil organiziran za 120 dijakov in dijakinj Gimnazije Bežigrad ter dijakov IB šole Ljubljana. Gradivo za predavanje je bilo pripravljeno na podlagi metodologije, ki jo je razvil Evropski kompetenčni center za kibernetsko varnost CONCORDIA, Program Obzorje 2020 (H2020). Metodologija bo v dogovoru s projektom CONCORDIA objavljena na spletni strani Združenja ISOC.SI.


Prva tema predavanja je bila varstvo podatkov in skrb zanje. Dijaki so dobili informacije o varnosti podatkov in njihovi ustrezni zaščiti. Mladi so na primerih iz lastnih izkušenj razpravljali o pasteh na internetu. Na podlagi praktičnih primerov so se seznanili z metodami za zaščito podatkov.


Dijaki so bili presenečeni nad nekaterimi vsebinami, predvsem so jih presenetili podatki o socialnem inženiringu. Ob koncu pouka so sprejeli naslednje ugotovitve:

  • Osebni podatki lahko razkrijejo vse informacije o osebi in njenem življenju.
  • Kibernetska varnost vpliva na naše življenje.
  • Dogajanja na področju kibernetske varnosti odpirajo vrata za nove poklicne poti.
  • Socialni inženiring je izraz, ki se uporablja za široko paleto zlonamernih dejavnosti, ki se izvajajo prek človeških interakcij.

Chapter ISOC Slovenia has started with the project “Learning about cybersecurity in Slovenian high school”. The project has no funding and the implementation is held by ISOC.SI officers.

Voluntary classes for the students of high schools i were organised. 120 students from Gimnazija Bezigrad and IB School students in Ljubljana are involved. The class material was prepared based on the methodology developed by the EU Cyber security Competence centre Concordia, which is published on ISOC.SI website. The first topic in the classes was data protection and users concern about that.

The objectives of the class were for students to learn about data security, to let them know what information and knowledge can be obtained from someone’s data, how data should be protected, and the importance of self-protection regarding the personal data on the internet.

The part of the learning session included discussion about the problem regarding the missing knowledge among the young internet users safety, their experiences when working on the internet and elaborating on practical examples. The discussion was intensive and lively.

The students were surprised and shocked at some points from the class material, especially about the consequences of social engineering on security. At the end satisfaction was expressed with an agreement for adopting the presented measures for safe live on the internet.

6 februarja, 2023 by | Posted in |

Comments are closed.