ISOC Slovenija in NLnet.nl

ISOC Slovenija podpira organizacije in ljudi, ki prispevajo k odprtemu internetu za vse. Vsako leto sodelujemo pri ocenjevanju projektov, ki pomagajo izboljšati internet z odprto strojno opremo, odprto programsko opremo, odprtimi standardi, odprto znanostjo in odprtimi podatki. Po naših prispevkih v zgodnji fazi interneta z ukrepi, ki so omogočili večjezični splet v 1990-ih, podpiramo ustanovitev NLnet z zagotavljanjem podpore pri ocenjevanju za izbiro in odobritev predloženih projektov ter z promocijo teh pomembnih ukrepov za razvoj interneta prihodnosti. Zadnja akcija se je zaključila 10. junija 2024 z odobritvijo 20 novih projektov. Za več informacij obiščite NLnet.nl

ENG:

ISOC Slovenia is supporting  organisations and people who contribute to an open internet for all. We  are participating  each year in the  projects evaluation  that help fix the internet through open hardware, open software, open standards, open science and open data. After its  our contributions in the early stage of the Internet with actions that enabled multi-lingual  www in 1990’s, we are supporting the foundation of Nlnet by offering evaluation support in selection and approval of submitted projects and by promoting these important  actions for the development of future internet. The last action finishe  in June 10th 2024 with the approval of 20 new projects. For more information look at NLnet.nl

18 junija, 2024 by | Posted in Novice |

Comments are closed.