Vabilo k oblikovanju pravilnika za delovanje Svetovalnega telesa InternetSociety – ChAC.

Obdobje za pošiljanje komentarjev je med 23.9.2020 in 23.10.2020 

Svetovalno telo – odbor, ki ga oblikujejo nacionalne veje   združenja Internet Society  – Chapter Advisory Council  ali na kratko ChAC, končuje svoj prvi triletni mandat. Vsaka nacionalna veja  delegira po en član v Svetovalnem odboru ISOC – ChAC.   V tem  prvem obdobju smo spremljali  delo odbora in ugotovili, da je koristno (na primer ob aferi prodaje domene .ORG v lasti Internet Society, ki jo je pozneje preprečil tudi ICANN in je ChAC bil proti). Člani  ChAC  so predlagali določene spremembe v pravilniku njihovega delovanja na podlagi diskusije  s članstvom ISOC.ORG  in te spremembe  so priložene v dokumentu  ChAC Charter Amendment Proposal V1.1
Ena od sprememb se nanaša na spremembo statuta (By Laws) nacionalnega združenja, ki bi moral vsebovati določilo o delegiranju člana združenja ISOC v članstvo ChAC. So tudi druge spremembe (večinoma malenkostne) , ki so v dokumentu ChAC Charter Amendment Proposal v.1.1 pobarvane v modro.  Dokument je poslan članom združenja ISOC z namenom sprejema komentarjev in odobritev predlaganih sprememb. Čas za komentiranje in predlaganje dopolnitev  je en mesec, torej do 23. oktobra. 

Vsi člani vljudno vabljeni!

25 septembra, 2020 by | Posted in Novice |

Comments are closed.