ISOC.SI napoveduje letni sestanek društva za 7.1.2020 z naslednjo vsebino in dnevnim redom (tekst je v angleščini zaradi poročila ISOC.ORG)

Annual meeting  with the following content
1. Report about the 2019 performed activities with focus to SIG on Internet Governance (Tanja Pavleska, Borka Jerman Blažič)
2.Financial report for 2029 and its approval (Tatjana Martun)
3.Preparatory work for the Chapter officers and presidency election  for the next mandate, approval of time and location(26.2.2020, Ljubljana, on-line as well)
4.New rules for chapter evaluation and assessment  https://isoc.app.box.com/s/eyqrxpcgi6tggqptlppabdxn9qgkbfyx
5.Adoption of the working plan for the next year (2020)
6.Report about the ISOC with Ethos the sale of  PIR .Org
7.Any other business

Dnevni red letnega sestanka:
1.Poročilo o delu  društva v l.2019, in  aktivnosti članov  v SIG Internet Governance (Tanja Pavleska, Borka Jerman Blažič)
2.Finančno poročilo za l.2019 in sprejem
3.Priprava kandidatnega seznama za člane predsedstva in odborov  za volitve v l.2020
4.Nova pravila za oceno dela nacionalnih društev ISOC in pogoji financiranja aktivnostih
5.Sprejem delovnega programa za l.2020
6.Poročilo o prodaji PIR .org firmi Ethos
7.Razno

18 decembra, 2019 by | Posted in Dogodki |

Comments are closed.