E-besede objavila knjigo o prihodu interneta v Slovenijo

Slovenija in svet živita v omreženi družbi, prepleteni s povsod prisotnimi storitvami, kot so iskalniki vsebin, Wikipedia, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Flickr in mnogo drugih. Omrežne povezave, ki omogočajo dostop do teh storitev, so preproste, zahvaljujoč uporabniškim storitvam omrežja internet. Bogate vsebine najrazličnejših internetnih portalov so dostopne uporabniku na prijazen način, ki se ob tem niti ne zaveda obstoja spodaj ležečega internetnega omrežja. Zato ne preseneča dejstvo, da večina slovenskih uporabnikov danes ne loči med spletom, ki je uporabniška storitev, in omrežjem internet, ki mu zagotavlja dostop do informaciji, uporabo elektronske pošte, telefonsko komunikacijo, video-konference, tv programe, nakupovanje, borzno trgovanje in mnogo več. Vsa ta multimedijska vsebina, dostopna prek naprav, kot so pametni telefoni, tablice, prenosniki in podobno, je nastala ob izjemno hitrem razvoju znanosti in s tem povezanih tehnologij na področju računalniških mrež. Knjiga o internetu v Sloveniji podaja izčrpen pregled razvoja teh tehnologij in podaja hkrati pregled dogajanja ob prihodu interneta, o ozadju, ki je razvoj interneta v Sloveniji pospešil in hkrati zaviral. Je pričevanje z originalnimi dokumenti iz zgodovinskih dogodkov in hkrati pogled v prihodnost. Pojasnjuje tehnološko pogojena družbena dogajanja in njihov vpliv na preobrazbo družbe, pa tudi nastanek neskončno povezane sodobne družbe, ki jo je omogočilo internetno omrežje. Podaja informacije o ključnih organizacijah in družbah, ki so bile pomembni aktivni akterji v razvoju interneta v Evropi in Sloveniji.

O avtorici

Borka Jerman Blažič je znanstvenica in raziskovalka, zaposlena na Institutu Jožef Stefan in na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svoje dolgoletno znanstveno delo je posvetila razvoju interneta, internetnih storitev in računalniškim komunikacijam. Za svoje dosežke je bila večkrat nagrajena. V letu 2017 jo je Predsednik Republike Slovenije nagradil z medaljo za zasluge za njeno delo pri razvoju interneta. Borka Jerman Blažič je avtorica številnih znanstvenih objav in knjig, ki so jih objavile slovenske in tuje založbe. Je dolgoletna predsednica Slovenske veje Internet Society (ISOC-SI), mednarodne organizacije, ki že od leta 1992 skrbi za razvoj interneta in za njegovo uveljavljanje v svetu. Od leta 1999 je članica New York Academy of Science. Sodelovala je kot izvedenka v številnih mednarodnih in domačih odborih ter pomembnih telesih Organizacije Združenih Narodov, Evropske Komisije in World Summit for Information Society.

 

Prvo omrežje sestavljeno iz računalnikov različnih proizvajalcev s  paketno komutacijo – predhodnik Interneta, v l.1969.

Omrežje ARPAnet  skupaj s predhodnikom Internea – NSF (National Science Foundation computer network)  l, 1987

Ilustracija vojne protokolov ISO (X.25) in TCP/IP (IP) znana kot Yalta model

Izjava: internet in dostava elektronske pošte z informacijami o dogajanju v Sloveniji v juliju 1991 sta pomagali pri hitrejšem priznanju samostojnosti Slovenije.

Prva Internetna  evropska infrastructura akademskih omrežij z IP protokolom ,  ki je povezala tudi  vozlišča  mreže YUNAC-a  v  l.1991

29 novembra, 2018 by | Posted in Dogodki, Novice | Tags: |

Comments are closed.