Raziskava o zasvojenosti z Internetom in zloraba spleta na delovnem mestu – ali imamo opravka z »digitalnim heroinom«?

Že nekaj let je znano, da prekomerna uporaba interneta povzroča težave na delovnem mestu in v zasebnem življenju. Lahko je denimo povod za razvezo, ločitev ali izključitev posameznika iz domačega socialnega kroga ter v skrajnih primerih izguba delovnega mesta. Zasvojenost je še vedno tradicionalno opisana   kot fizično odvisnost   in zato  v zadnjem času si je tehnologija interneta pridobila neslaven naziv »digitalni heroin«, ki kaže na podobne simptome pri zasvojenosti z internetom, kot je zasvojenost z alkoholom ali drogam. Zato je  zasvojenost z internetom  največkrat opredeljen kot  sindrom intenzivne in dolgotrajne preobremenjenosti z uporabo spletnih storitev.   Zasvojenost z internetom sta naprej klinično definirala  ameriška raziskovalca  Young in Case že leta 1998, kot nov medicinskih problem in novo diagnozo. Za osnovo pri diagnosticiranju  je uporabila kriterije za določanje patološkega hazardiranja  in je izbrala je 8 od 10 kriterijev, ki se uporabljajo za ugotavljanje zasvojenosti z igrami na srečo, za katere je menila, da so najprimernejši za ugotavljanje preobremenjenosti z internetom in povečani potrebi po preživljanju časa na spletu za doseganje enake ravni zadovoljstva kot jo izkusimo pri igrah na srečo.  Približno polovica oseb, odvisnih od spletnih storitev, ima resne težave na delovnem mestu. Pojav je opredeljen kot zloraba  zaposlenega  zaradi zasvojenosti z internetom  oziroma kot   uporaba spletnih  storitev za zasebne namene  med delovnim časom v neprimernem obsegu in  v veliki  porabi časa, ki je namenjen opravljanju delovnih obveznostih.  Zloraba interneta na delovnem mestu nima vedno negativnih posledic za odvisnike in zaposlene. Pojavlja se le zmanjšana produktivnost.  Po drugi strani pa   sama organizacija oz. podjetje, v katerem je odvisnik zaposlen, trpi negativne posledice zaradi zmanjšane produktivnosti.

Raziskava, ki je bila opravljena v l.2016 na slovenski populaciji zaposlenih je pokazala, da je zasvojenost  z »digitalnim heroinom«  prisotna med zaposlenimi Slovenci. Posledično se pojavlja zloraba na delovnem mestu  tako v javnem  kot v zasebnem sektorju. Temu sledijo tudi disciplinski ukrepi kot je elektronski nadzor ali v skrajnih primerih izguba delovnega mesta. O tej problematiki in prikazu rezultatov prve raziskave v Sloveniji bo Slovensko združenje za Internet ISOC-SI in Institut Jožef Stefan organizira predavanje  dr.Mateje Gorenc s panelom o problematiki digitalnega heroina na Institutu Jožef Stefan, 5. Decembra ob  16:30. Vljudno vabljeni.

24 novembra, 2017 by | Posted in Dogodki | Tags: , , , , |

Comments are closed.