Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA RAČUNALNIŠKE KOMUNIKACIJE INTERNET, ISOC.SI

IZJAVA

o članstvu in sprejemu Statuta društva

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur.l. RS št. 60/95) je ustanovna skupščina društva dne, 23. novembra 1995 sprejela sklep o ustanovitvi SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA INTERNET ISOC-SI in v ta namen sprejela Statut društva 23. 11. 1995 ter njegovo dopolnitev na skupščini dne, 7. 4. 2015.

Spodaj podpisani »POLJE Z IMENOM» soglašam z določili Statuta društva ISOC.SI objavljenega na spletnih straneh društva ISOC.SI in potrjujem članstvo v društvu.