Vabilo na javni posvet: Vloga države pri internetu, 24.9.2013 ob 15.00

The role of the state in Internet regulation – contribution to the IGF discussion

v torek, 24. septembra 2013 ob 15. uri v veliki dvorani na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.
Internet je v zadnjih dveh desetletjih korenito spremenil način našega življenja. Ob naraščajočem številu in uporabi pametnih mobilnih naprav in brezžičnih širokopasovnih povezav v kombinaciji z računalništvom v oblaku se predvideva, da bomo v prihodnje deležni še več strukturnih sprememb, zato Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport organizira javni posvet o vlogi države pri internetu.
Internet se je razvil organsko z le minimalnimi vmešavanji s strani države. To dokazuje, kaj je trg sposoben doseči brez regulacije in delno opozorja, kaj lahko prevelika regulacija prepreči. Ker pa pomen interneta za družbo in gospodarstvo raste, postaja njegovo delovanje, upravljanje in dostop, stvar javnega interesa. Večinoma stvar deluje s samoregulacijo trga, včasih pa trg ne uspe zagotoviti tistega, kar družba pričakuje od interneta in takrat je za zaščito javnega interesa nujna intervencija s strani države. Področja javnega interesa, ki se odpirajo v zvezi z internetom so predvsem zagotavljanje razpoložljivosti in dostopnosti, odprtost, zasebnost, varnost in zaščita.
Javni posvet je namenjen iskanju odgovorov na vprašanje, kaj družba vidi kot potrebno, da se zaščiti in uredi s strani države, kako daleč in za kakšno ceno je potrebno uresničevati javne interese ter kakšna je vloga ostalih deležnikov pri internetu.

Uvodna izhodišča za razpravo bodo podali:

prof. dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
dr. Borka Jerman Blažič, predsednica Internet Society – Slovenia
prof. dr. József Györkös, predsednik CONNECT Advisory Forum
dr. Dušan Caf, predsednik Sveta za elektronske komunikacije
mag. Marko Bonač, direktor Arnes
mag. Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo
mag. Marko Anžič, predstavnik Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij pri GZS

Javni posvet bo povezoval Marjan Turk, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo, MIZŠ.pdfVabilo v pdf formatu

september 10th, 2013 by | Posted in Dogodki | No Comments

Comments are closed.