Zapsinik letnega sestanka društva ISOC-SI za l.2010

Zapisnik letnega sestanka Slovenskega združenja za

računalniške komunikacije – Internet ISOC-SI

31. 3. 2010

Dne 31. 3. 2010 je potekal letni sestanek članov združenja v gostišču Merlačnik, Podpeška cesta 22 a, Brezovica.

 

Prisotni:

  1. Borka Jerman Blažič,
  2. Mirjana Oblak,
  3. Davor Šoštarič,
  4. Matija Pipan,
  5. Tanja Arh,
  6. Tatjana Martun.

 

Dnevni red:

  1. Pregled Zaključnega poročila,
  2. Pregled predhodnega zapisnika,
  3. Poročilo predsednice društva,

10.  Program aktivnosti v l. 2010,

11.  Razno.

Sklepi:

 

1. Zaključno poročilo je v skladu s stanjem glede na izvedene aktivnosti v l. 2009.

2. Program  dela za l. 2010 bo obsegal tekoče aktinosti, kot je obveščanje o dogajanju v nacionalnih društvih Internet Society  in  pripravo vsebin za Delavnico o javno-zasebnem partnerstvu v 7. Okvirnem programu EU na področju interneta prihodnosti.

Zapisal:                                                                                                            Predsedujoča:

T. Martun                                                                                             B. Jerman-Blazic

Overovateljica:

T. Arh

junij 14th, 2011 by | Posted in Dogodki | No Comments

Comments are closed.